ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

GMP W PRAKTYCE

Szkolenie w terminie 18 stycznia 2022 w godzinach 10:00 – 17:00

Prowadzący: Piotr Falkowski

18.01.2022

9:00 - 14:00

online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z  aktualnymi wymaganiami GMP i przepisami dotyczącymi wytwarzania produktów leczniczych oraz praktycznymi wskazówkami związanymi z ich wprowadzaniem.

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości
  • Pracowników Działów Kontroli Jakości
  • Auditorów wewnętrznych
  • Specjalistów
  • Nowo zatrudnionych pracowników w wytwórniach farmaceutycznych
  • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami GMP oraz odświeżeniem wiadomości z tego zakresu
Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunki w przerwie szkolenia, obiad/

Program:

1. Magazynowanie
· Warunki
· Sposób przechowywania
· Procedury i zapisy
2. Procesy produkcyjne
· Sposób organizacji produkcji
· Proces wytwarzania produktu luzem
· Proces pakowania
· Procedury i zapisy
3. Procesy w Kontroli Jakości
· Pobór prób
· Specyfikacje i metody badań
· Wyniki OOS i poza trendem
· Procedury i zapisy
4. Zapewnienie Jakości
· Kontrola zmian
· Odchylenia
· Reklamacje, wycofanie produktów
· Audyty
· Szkolenia
· CAPA
5. Certyfikacja i zwolnienie serii
6. Wymogi regulacyjne w okresie pandemii COVID-19 dla
produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat