ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

KONTROLA JAKOŚCI W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ

Szkolenie w terminie 11 maja 2022 w godzinach 09:00 – 14:00


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU 

11.05.2022

09:00 - 14:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących Kontroli Jakości w firmie farmaceutycznej, przekazanie informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontroli i nadzoru nad badaniami

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Działów Kontroli Jakości
 • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
 • Osób Wykwalifikowanych
Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:

 

 1. Wymagania stawiane Laboratoriom Kontroli Jakości:
 • EU GMP
 • US 21 CFR Part 210/ 211
 • Farmaceutyczny system jakości
  • Pracownicy
  • Pomieszczenia
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Kwalifikacja aparatury kontrolno-pomiarowej (DQ, IQ, OQ, PQ)
 • Dokumentacja w laboratoriach KJ (opracowanie i nadzór):
  Wymagania
  SOP, specyfikacje, procedury analityczne
  Zarządzanie danymi:
  – System papierowy
  – System elektroniczny
  – System hybrydowy
 1. Postępowanie z wynikami nietypowymi i poza specyfikacją
 2. Program ciągłego badania stabilności
 3. Opracowanie, walidacja i weryfikacja metod badawczych
 • Metoda odporna, przydatna do oceny jakości w badaniach stabilności (SIM)
 • Cykl życia metody analitycznej
 1. Zarządzanie substancjami wzorcowymi
 2. Transfer techniczny metod badawczych
 3. Integralność danych w laboratoriach kontroli jakości
Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat