ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

NADZÓR NAD ŚRODKAMI KONTROLOWANYMI W WYTWARZANIU I DYSTRYBUCJI

Szkolenie w terminie 21 października 2021 w godzinach 10:00 – 15:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

21.10.2021

10:00 - 15:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Szkolenie skierowane do:

Osób Wykwalifikowanych
Pracowników Działów Zapewnienia Jakości
Pracowników Działów Kontroli Jakości
Osób Odpowiedzialnych
Kierowników Hurtowni Farmaceutycznej
Audytorówiczba miejsc jest ograniczona, maksymalne grupy do 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:

1. Podstawy prawne – Ustawy i Rozporządzenia

2. Klasyfikacja środków kontrolowanych
– Prekursory, środki odurzające, substancje psychotropowe

3. Nadzór organów kompetentnych – GIF
– Wnioski –wydawanie zezwoleń

– Kontrole – ocena lokalu

4. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi w wytwarzaniu
– Osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi – Specjalista ds. środków kontrolowanych – wymagania, obowiązki, uprawnienia

– Postępowanie podczas wytwarzania, w tym dokumentacja
– Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów, zużycia materiałów wyjściowych i norm strat na poszczególnych etapach produkcji
– Przyjmowanie i zwrot substancji kontrolowanych do/z produkcji
– Przechowywanie substancji kontrolowanych
– Zasady zachowania się w czasie wystąpienia incydentu podczas postępowania z substancjami kontrolowanymi
– Postępowanie z substancjami kontrolowanymi zniszczonymi lub którym upłynął termin ważności.

5. Nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi w HF
– Osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi- Specjalista

ds. środków kontrolowanych – wymagania, obowiązki, uprawnienia
– Procedury i system kontroli prowadzonej działalności
– System zabezpieczeń pomieszczeń służących do przechowywania środków kontrolowanych przed dostępem osób nieupoważnionych
– Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przechowywania i zabezpieczenia.
– Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
– Zasady zachowania się w czasie wystąpienia incydentu podczas postępowania z substancjami kontrolowanymi

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat