ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

AKADEMIA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ FARMAKOPEALNE ANALIZY MIKROBIOLOGICZNE OKIEM MIKROBIOLOGA PRAKTYKA

Szkolenie w terminie 17 maja 2024r. w godzinach 10:00 – 15:00

17.05.2024

10:00 - 15:00

Szkolenie online

850 PLN

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego
  • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
  • Osób Wykwalifikowanych

Do mikrobiologicznego badania produktów leczniczych stosuje się metody opisane w farmakopei, między innymi badania czystości mikrobiologicznej, badanie produktów zawierających żywe drobnoustroje, skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej czy oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej lub bójczej wobec grzybów drożdżopodobnych antyseptycznych produktów leczniczych. Metody te opisane są na wysokim stopniu ogólności i dlatego w gestii mikrobiologa leży stworzenie dokładnej procedury wykonania badania.
Podczas szkolenia – na praktycznych przykładach pokażemy Państwu jak wykonać poszczególne analizy i w jaki sposób interpretować uzyskane wyniki.

Program szkolenia

  • Badanie czystości produktów niejałowych (2.6.12., 2.6.13.)
  • Przydatność metod farmakopealnych – przykłady wykonania badania dla surowca będącego antybiotykiem i preparatu zawierającego antybiotyk
  • Badanie produktów leczniczych zawierających żywe drobnoustroje (2.6.36., 2.6.38.)
  • Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej (5.1.3.) na przykładzie płynu do płukania jamy ustnej
  • Oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej lub bójczej wobec grzybów drożdżopodobnych antyseptycznych produktów leczniczych (5.1.11.)

Koszt
szkolenie online 850 PLN + 23%VAT
(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący:

Katarzyna Bucala–Śladowska

Od 2002 roku pracuje jako mikrobiolog w Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Obecnie na stanowisku Zastępcy Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej, Kierownika Zapewnienia Jakości i Osoby Wykwalifikowanej. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wg ISO 17025. Ukończyła w 2020 roku studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ „Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego”. Od 15 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Dodatkowe informacje

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat