ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

AKADEMIA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ NADZÓR NAD POŻYWKAMI W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM W WYTWÓRNI FARMACEUTYCZNEJ

Szkolenie w terminie 10 maja 2024r. w godzinach 10:00 – 15:00

10.05.2024

10:00 - 15:00

Szkolenie online

850 PLN

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego

Badania pokazują, że tradycyjne testy hodowlane wykorzystujące pożywki mikrobiologiczne, pozwalają odzyskać do 1% do 30% drobnoustrojów obecnych w badanej próbce. Pozostałe to tzw. drobnoustroje VBNC – viable but not culturable – żyjące ale nie dające się hodować.  Używanie niewłaściwych lub uszkodzonych pożywek mikrobiologicznych dodatkowo utrudni maksymalny odzysk. Mikroorganizmy obecne w obszarach farmaceutycznych, np. w instalacjach wodnych, instalacjach gazów sprężonych, w próbkach środowiskowych lub w surowcach czy produkcie gotowym – często są narażone na uszkodzenia ze względu na niegościnne środowisko i pozostałości środków dezynfekujących. Dlatego bardzo ważne staje się, aby jakość pożywek wykorzystywanych do analiz mikrobiologicznych zapewniała maksymalne odzyski drobnoustrojów. Specjalistyczne szkolenie dla pracowników laboratorium mikrobiologicznego.

Program szkolenia

  1. Historia i rozwój pożywek mikrobiologicznych
  2. Pożywki wykonywane w laboratorium i pożywki gotowe do użycia – zasady i procedury kontroli jakości
  3. Jałowość, żyzność, selektywność i specyficzność pożywek – kontrola zgodnie z wymaganymi farmakopealnymi  i normatywnymi
  4. Mianowana zawiesina czy gotowe CRM – które rozwiązanie jest lepsze w kontroli podłoży
  5. Farmakopealny współczynnik 2 – wyzwania
  6. Kwalifikacja czasu i warunków przechowywania podłoży

Koszt
szkolenie online 850 PLN + 23%VAT
(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący:

Krystyna Mysłowska
Całe życie zawodowe związana z firmą farmaceutyczną Polfa/Pliva na stanowisku m.in. Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego KJ, a także Trenera, Audytora i Koordynatora w pionie Zapewnienia Jakości. Od wielu lat współpracuje z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Pracowała również jako Osoba Wykwalifikowana w Banku Komórek Macierzystych. Od ponad 25 lat prowadzi wykłady i konsultacje związane z szeroko pojętą tematyką, dotyczącą Zarządzania Jakością Mikrobiologiczną w wytwórni farmaceutycznej.

Katarzyna Bucala–Śladowska
Od 2002 roku pracuje jako mikrobiolog w Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Obecnie na stanowisku Zastępcy Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej, Kierownika Zapewnienia Jakości i Osoby Wykwalifikowanej. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wg ISO 17025. Ukończyła w 2020 roku studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ „Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego”. Od 15 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Dodatkowe informacje

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat