ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

ANALIZA DANYCH W PROCESACH JAKOŚCI. ODCHYLENIA OD TRENDÓW.

Szkolenie w terminie 11 marca 2022 w godzinach 10:00 – 15:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

11.03.2022

10:00 - 15:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wytycznymi odnośnie monitorowania jakości produktu, w celu zapewnienia kontroli nad produktem w czasie całego cyklu życia.
Na szkoleniu zostaną omówione sposoby postępowania z wynikami poza specyfikacją (OOS) i wynikami poza trendem OOT, a także zasady i metody prowadzenia analizy trendów parametrów jakościowych i procesowych, z wykorzystaniem metod statystycznych.

Szkolenie skierowane do: 
– Osób Wykwalifikowanych

– Szefów Produkcji
– Pracowników Działu Zarządzania Jakością

– Kierowników i Pracowników Działu Jakości oraz Kontroli Jakości
– Pracowników Działu Zapewnienia Jakości

Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Podstawy prawne – Ustawy i Rozporządzenia
 2. Założenia ogólne do analizy trendów
 • Dokumentowanie i sprawdzanie wyników badań analitycznych
 • Kompletność danych surowych
 1. Konstruowanie i stosowanie kart kontrolnych
 • Sposób zapisywania danych surowych
 • Raport analityczny
 1. Trendowanie do rocznego przeglądu produktu
 • Opracowanie trendów
 • Identyfikacja potencjalnych działań i zaleceń wynikających z przeglądów jakości,
 • Przygotowanie, opracowanie i przeprowadzenie przeglądów jakości produktów
 • Przygotowanie harmonogramu rocznych przeglądów jakości produktów
 1. Raport z analizy trendów
 • Przygotowanie i opracowanie Raportu
 1. OOT i OOS – postępowanie z wynikami poza trendem i wynikami poza specyfikacją
 • sposób postępowania podczas wyjaśniania przyczyn odchyleń uzyskanych w wynikach badań: ilościowych i jakościowych.
 • sposób przeprowadzenia oceny wpływu na jakość – QualityImpactAssessment (QIA)

 

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat