ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

ANALIZA RYZYKA ELEMENT CIAGŁEGO DOSKONALENIA W SYSTEMIE JAKOSCI

Szkolenie w terminie 8 listopada 2021 w godzinach 09:00 – 14:00


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU 

08.11.2021

09:00 - 14:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Omówienie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem. 

Szkolenie skierowane do:

– Osób Wykwalifikowanych
– Szefów Produkcji
– Pracowników Działu Zarządzania Jakością
– Kierowników i Pracowników Działu Jakości oraz Kontroli Jakości

Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Analiza ryzyka w świetle wymagań:
 • ICHQ9 i Aneksu 20
 • ustawy prawo farmaceutyczne
 • Dobrej Praktyki Wytwarzania
 1. Metody analizy ryzyka
 • przykłady modeli statystycznych zarządzania ryzykiem (FMEA, FMECA, FTA, HAZOP,  HACCP, PHA, narzędzia statystyczne, mapy procesu, analiza krytyczności).
 1. Metody analizy ryzyka – zastosowanie
 • definiowanie najgorszego przypadku
 • opracowywanie planów rocznych: szkolenia, audyty, przeglądy, re-kwalifikacje
 • definiowanie przyczyn niezgodności
 • określanie ryzyka – podejmowanie decyzji
 • ocena wpływu na jakość
 • definiowanie krytyczności procesów urządzeń
 • analiza ryzyka materiałów wyjściowych
 1. Przegląd typowego procesu zarządzania ryzykiem jakości wg ICH Q9. Okresowy przegląd ryzyka zdefiniowanego w Systemie Jakości, zarządzanie ryzykiem
 2. Znaczenie analizy ryzyka w ocenie krytyczności procesu technologicznego, warunków wytwarzania i końcowej decyzji Osoby Wykwalifikowanej
 • odchylenia od dokumentacji umieszczonej w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu w świetle wytycznych aneksu 16
 1. Praktyczne warsztaty; zastosowanie metod, przykłady wykorzystania
Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat