ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE 

BADANIA STABILNOŚCI PRODUKTÓW LECZNICZYCH I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Szkolenie w terminie 2 czerwca 2023r. w godzinach 10:00 – 15:00

02.06.2023

10:00 - 15:00

Szkolenie online

750 PLN

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Działów Kontroli Jakości
  • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
  • Osób Wykwalifikowanych

Program szkolenia

  1. Wymagania wstępne (czym powinno się dysponować przed startem badań). 
  2. Szczegóły testowania (częstotliwość, dobór warunków, parametry i specyfikacje) wraz z zaleceniami.
  3. Plany matrycowe (ich zalety i związane z nimi ryzyko).
  4. Testy bulk, testy in-use, testy hold time.
  5. Struktura i analiza danych z badań stabilności, interpretacja ICH Q1 E i (niektóre) alternatywy. 
  6. Wyznaczanie okresu shelf-life.
  7. Obliczanie ryzyka OOS i propozycja metody wyznaczenia limitu kontrolnego.

Koszt
szkolenie online 750 PLN + 23%VAT
(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący:

Wiktor Tatara

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Dodatkowe informacje

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat