ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

GMP OD A DO Z W WYTWÓRNI PRODUKTÓW LECZNICZYCH NIESTERYLNYCH

Szkolenie w terminie  20 kwietnia 2023 w godzinach 9:00 – 14:00

20.04.2023

9:00 - 14:00

online

750 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i przepisy dotyczące wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.

Prowadzący:

Piotr Falkowski
/Inspektora ds. Wytwarzania w GIF/

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Działów Zapewnienia
  • Pracowników Działów Kontroli Jakości
  • Auditorów wewnętrznych
  • Specjalistów
  • Nowo zatrudnionych pracowników w wytwórniach farmaceutycznych
  • Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami GMP oraz odświeżeniem wiadomości z tego zakres
Koszt

750 PLN + 23%VAT
/Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
Farmaceutyczny System Jakości
Czym jest Dobra Praktyka Wytwarzania produktów leczniczych?
Przegląd Jakości Produktu Leczniczego
Działania zlecane na zewnątrz (rodzaje umów)
Pracownicy
Szkolenia
Higiena osobista
Pomieszczenia – wymagania ogólne (pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, Kontroli Jakości, pomocnicze)
Urządzenia (aparatura kontrolno – pomiarowa, instalacje wspomagające)
Nadzór nad dokumentacją (Specyfikacje materiałów wyjściowych
i opakowaniowych, Specyfikacje produktów pośrednich i produktów luzem, Specyfikacje produktów końcowych, Przepisy wytwarzania i instrukcje wytwarzania, Instrukcje pakowania, Zapisy wytwarzania serii, Zapisy pakowania serii).
Procedury
Produkcja – wymagania ogólne
Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji – zapobieganie
Operacje pakowania
Materiały odrzucone, odzyskane i zwrócone
Kontrola Jakości – wymagania ogólne (dokumentacja, pobieranie prób, badania, program ciągłego badania stabilności)
Reklamacje, wycofanie produktu
Audyty wewnętrzne

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat