ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

AKADEMIA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ MONITORING CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ ŚRODOWISKA W WYTWÓRNI FARMACEUTYCZNEJ

Szkolenie w terminie 14 czerwca 2024r. w godzinach 9:00 – 14:00

14.06.2024

9:00 - 14:00

Szkolenie online

850 PLN

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego
  • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
  • Osób Wykwalifikowanych
  • Pracowników produkcji

W ostatnim czasie dużo mówi się o tzw. holistycznym podejściu do monitoringu przestrzeni pracy. Powinien on stanowić spójną procedurę obejmującą min.: rodzaje metod poboru próbek, pożywki i warunki inkubacji, częstotliwość monitoringu środowiska, wybór miejsc gdzie będzie prowadzone próbkowanie, mapy pokazujące lokalizacje, kto pobiera próbki, procedury opisujące sposób pobierania próbek i postępowania z nimi, kiedy i gdzie próbki są pobierane (tj. przed, podczas lub po zakończeniu operacji), transport próbek, inkubacja próbek, odczyt – strategia identyfikacji, poziomy alertu i działania, analiza danych – w tym trendy, postępowanie w przypadku odchyleń.

Za pomocą monitoringu przestrzeni pracy sprawdzana jest poprawność realizacji procedur higienicznych.

Program szkolenia

  1. Zasady tworzenia  monitoringu mikrobiologicznego środowiska
  2. Procedura dotycząca zasad kontroli mikrobiologicznej  wybranych pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych – częstotliwość i lokalizacje pobierania próbek
  3. Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna i aspiracyjna
  4. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni – metoda odciskowa, wymazowa i wypłukiwania
  5. Kwalifikacja w/w metod
  6. Kwalifikacja mikrobiologiczna czystych pomieszczeń

 

Koszt
szkolenie online 850 PLN + 23%VAT
(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący:

Krystyna Mysłowska
Całe życie zawodowe związana z firmą farmaceutyczną Polfa/Pliva na stanowisku m.in. Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego KJ, a także Trenera, Audytora i Koordynatora w pionie Zapewnienia Jakości. Od wielu lat współpracuje z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Pracowała również jako Osoba Wykwalifikowana w Banku Komórek Macierzystych. Od ponad 25 lat prowadzi wykłady i konsultacje związane z szeroko pojętą tematyką, dotyczącą Zarządzania Jakością Mikrobiologiczną w wytwórni farmaceutycznej.

Katarzyna Bucala–Śladowska
Od 2002 roku pracuje jako mikrobiolog w Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Obecnie na stanowisku Zastępcy Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej, Kierownika Zapewnienia Jakości i Osoby Wykwalifikowanej. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wg ISO 17025. Ukończyła w 2020 roku studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ „Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego”. Od 15 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Dodatkowe informacje

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat