ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

ODCHYLENIA W PROCESIE WYTWARZANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Szkolenie w terminie 5 października 2021 w godzinach 09:00 – 14:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

05.10.2021

09:00 - 14:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia:
Celem szkole jest praktyczne omówienie prawidłowo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia OOS i OOT oraz uniknięcie ich ponownego wystąpienia w przyszłości.

Szkolenie skierowane do: 
– Osób Wykwalifikowanych

– Szefów Produkcji
– Pracowników Działu Zarządzania Jakością

– Kierowników i Pracowników Działu Jakości oraz Kontroli Jakości
– Pracowników Działu Zapewnienia Jakości

Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Co to jest odchylenie – rozwinięcie pojęcia w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania
 2. Postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami w świetle wymagań Aneksu 16- kiedy można dopuścić do obrotu serie z odchyleniem od dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
 3. Procesowanie odchyleń
 • Zdefiniowanie przyczyn odchylenia – wykorzystanie metod analizy ryzyka
 • Ocena wpływu odchylenia na jakość produktu i możliwość zwolnienia serii z odchyleniem – analiza ryzyka
 • Zdefiniowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych

4. Ocena jakości serii przed zwolnieniem do obrotu

 • Ocena wpływu odnotowanych odchyleń na serie i podjęcie decyzji o zwolnieniu serii lub odrzuceniu

5. Okresowy przegląd odchyleń – czy to ma sens?

 • Wytypowanie odchyleń powtarzających się
 • Zdefiniowanie działań zmierzających do wyeliminowania powtarzających się odchyleń
 • Zweryfikowanie skuteczności wdrożonych działań

6. Warsztaty – rozwiązywane odchyleń

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat