ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

BADANIA STABILNOŚCI PRODUKTÓW LECZNICZYCH I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Szkolenie w terminie 2 czerwca 2023w godzinach 10:00 – 1500


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU 

02.06.2023

10:00 - 15:00

Szkolenie online

750 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Zapoznanie się z zasadami prowadzenia badań stabilności dla produktów leczniczych wytwarzanych zgodnie z zasadami GMP.

Szkolenie skierowane do:

– Pracowników Kontroli Jakości
– Pracowników Zapewnienia Jakości
– Pracowników Działu Badań i Rozwoju
– Audytorów wewnętrznych
– Osób Wykwalifikowanych

Koszt

750 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
  1. ​Wymagania wstępne (czym powinno się dysponować przed startem badań).
  2. Szczegóły testowania (częstotliwość, dobór warunków, parametry i specyfikacje) wraz z zaleceniami.
  3. Plany matrycowe (ich zalety i związane z nimi ryzyko).
  4. Testy bulk, testy in-use, testy hold time.
  5. Struktura i analiza danych z badań stabilności, interpretacja ICH Q1 E i (niektóre) alternatywy.
  6. Wyznaczanie okresu shelf-life.
  7. Obliczanie ryzyka OOS i propozycja metody wyznaczenia limitu kontrolnego.

 

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat