ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

PRODUKCJA TABLETEK POWLEKANYCH

Szkolenie 2 dniowe w terminie 27-28 września 2021 

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

27.09.2021

10:00 - 16:00

1590 PLN + 23% VAT

28.09.2021

8.00 - 14:00

1590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych (długoletnie doświadczenie zawodowe prowadzącego).

Szkolenie skierowane do:

– specjalistów, inżynierów i kierowników z zakresu Technologii procesów
– pracowników z nadzoru produkcji, tj. Kierownicy Produkcji, Mistrzowie Produkcji, Liderzy Produkcji
Osób Wykwalifikowanych
Pracowników Kontroli Jakości
Audytorów

Koszt

1590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: 
 udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunki w przerwie szkolenia, obiady, kolację/

Program:

Przebieg procesu wytwarzania tabletek powlekanych:

1. Metody przygotowania mieszanek do tabletkowania.

2. Mieszanka DC.
– Materiały wyjściowe,
– Wady i zalety mieszanek DC,
Parametry mieszania i ich optymalizacja,
Kontrola mieszanki.

3. Granulacja sucha przez kompaktowanie.
– Budowa i zasada działania kompaktora,
Etapy procesu (mieszanie, prasowanie, mielenie, przesiewanie),
Parametry procesu i dostępne regulacje,
Optymalizacja nastaw kompaktora,
Kontrola granulatu/mieszanki.

4. Granulacja mokra przez zagniatanie.
– Budowa i zasada działania urządzeń,
Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
Parametry procesu i dostępne regulacje,
Problemy występujące podczas procesu ,
Kontrola granulatu/mieszanki.

5. Granulacja mokra metodą fluidyzacji.
– Budowa i zasada działania urządzeń,
Etapy procesu (przygotowanie lepiszcza, mieszanie, granulacja, suszenie, kalibracja),
Parametry procesu i dostępne regulacje,
Problemy występujące podczas procesu,
Kontrola granulatu/mieszanki.

6. Proces Tabletkowania.
– Tabletkowanie wczoraj i dziś,
Budowa i zasada działania tabletkarek,
Parametry procesu i dostępne regulacje,
Problemy występujące podczas procesu,
Optymalizacja procesu tabletkowania,
Wady tabletek oraz metody usuwania i prewencji.

7. Proces Powlekania.
– Budowa i zasada działania powlekarek
Proces powlekania filmowego, parametry procesu,
Proces powlekania otoczką cukrową, etapy procesu
Wady tabletek powlekanych. Przyczyny powstawania i sposoby ich zapobiegania.

Szkolimy już
od ponad 15 lat