ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

PROWADZENIE DZIAŁAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH W OBSZARZE LABORATORYJNYM W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

Szkolenie w terminie 6 czerwca 2022 w godzinach 09:00 – 14:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

Cel szkolenia

Szkolenie typu master class (praktyk-praktykom), poświęcone prowadzeniu działań wyjaśniających
w obszarze laboratoryjnym w przemyśle farmaceutycznym.
Podczas szkolenia zostaną omówione procedury postępowania w przypadku otrzymania wyników poza limitem, specyfikacją i trendem. Szkolenie łączy praktyczną znajomość specyficznych zagadnień dotyczących przemysłu farmaceutycznego ze znajomością metod analizy danych.

06.06.2022

09:00 - 14:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Szkolenie skierowane do:

– Pracowników Działu Kontroli Jakości
– Pracowników Zapewnienia Jakości
– Osób Wykwalifikowanych
– Audytorów wewnętrznych 

Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Regulacje, wytyczne i przewodniki
 2. Ocena wyniku
 3. Wynik nieoczekiwany
 4. Wyniki poza trendem
 5. Wynik poza specyfikacją
 6. Odchylenia w laboratorium kontroli jakości
 7. Działania wyjaśniające w przemyśle farmaceutycznym
 8. Schemat procesu oraz tryb postępowania
  Faza I działań wyjaśniających
  Faza II działań wyjaśniających
 9. Dokumentacja
 10. Działania korygujące i naprawcze
 11. Analiza wybranych przypadków
Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.  Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat