ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

SZKOLENIE PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI LUB AUDYTU, W TYM AUDYT ZDALNY

Szkolenie w terminie 22 lutego 2022 w godzinach 10:00 – 15:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

22.03.2022

10:00 - 15:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Szkolenie skierowane do:

 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytorów
 • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
 • Szefów Produkcji
Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Podstawy prawne
 2. Inspekcje organów kompetentnych (GIF)
 • informacje ogólne
 • zasady prowadzenia inspekcji
 1. Audyty kontrahentów (klientów)
 • ogólne zasady
 1. Audyt zdalny (remoteaudit)
 • Wytyczne i ogólne zasady
 1. Przygotowanie do Inspekcji GMP lub audytu kontrahenta
 • powołanie zespołu, opracowanie prezentacji
 • opracowanie planu działania przed inspekcją/ audytem
 • ocena systemu jakości – obszary wymagająceprzygotowania i uzupełnienia
 • sprawdzenie obszarów – symulacja inspekcji/ audytu
 1. Obszary wymagające przeglądu
 • Farmaceutyczny System Jakości(m.in. zarządzanie ryzykiem jakości, zarządzanie zmianami, kwalifikacja dostawców, CAPA, reklamacje, PQR, system dokumentacji: GMP, procedury systemowe i procesowe)
 • Pomieszczenia produkcyjne i obszary magazynowe, nadzór nad infrastrukturą, walidacja, kwalifikacja, systemy skomputeryzowane
 • Procesy produkcyjne
 • Kontrola Jakości
 1. Organizacja inspekcji lub audytu
 • role i odpowiedzialności uczestników
 • spotkanie otwierające – potwierdzenie agendy
 • organizacja pracy podczas inspekcji lub audytu
 • przebieg inspekcji/ audytu
 • spotkanie zamykające przedstawienie niezgodności
 1. Działania poinspekcyjne lub poaudytowe
 • opracowanie harmonogramu działań (HDN) po inspekcji lub audycie
 1. Poza-merytoryczne aspekty inspekcji lub audytu
 • techniki prowadzenia inspekcji/ audytu
 • zachowanie podczas inspekcji/ audytu

 

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat