ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

TRANSFER TECHNOLOGII WYTWARZANIA API DO MIEJSCA DOCELOWEGO

Szkolenie w terminie 18 marca 2022 w godzinach 10:00 – 15:00


Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU 

18.03.2022

10:00 - 15:00

Szkolenie online

590 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie Transferu Technologii oraz podstawowymi zagadnienia związanymi z TT w wytwarzaniu produktów leczniczych.

Szkolenie skierowane do:

 • Kierowników i Specjalistów z działu Zapewnienia Jakości, Kontroli Jakości
 • Kierowników i Specjalistów z działu Walidacji
 • Kierowników, Specjalistów, Inżynierów z działu Technologii procesów produkcyjnych
 • Nadzoru produkcji: Kierownicy Produkcji, Liderzy Produkcji, Szefowie zmian
 • wszystkich, którzy są odpowiedzialni za jakość produktu farmaceutycznego
Koszt

590 PLN + 23%VAT
/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Wymagania prawne
 2. Podstawowe zagadnienia związane z Transferem Technologii
 • Definicje
 • Rodzaje Transferu Technologii
 1. Quality by Design (QbD) a Transfer Technologii
 2. Elementy Farmaceutycznego Sytemu Jakości w procesie transferu technologii
 • Zarządzanie Ryzykiem Jakości
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie odchyleniami
 1. Proces Transfer Technologii – etapy
 • Powołanie zespołu i przydział zadań
 • Metodyka oraz proces TT
 • Transfer Technologii z aspektami Scale-Up
 • Analizaluk – Gap Analysis
 • Wyznaczanie Parametrów Krytycznych
 • Transfer Metod Analitycznych
 • Opracowanie Protokołu oraz Raportu TT
 • Serie transferowe – kryteria akceptacji, badania stabilności, walidacja
 1. Process Analytical Technology (PAT) – element TransferuTechnologii
 2. Najczęstsze błędy podczas przeprowadzania TT

 

 

 

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat