ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE

WALIDACJA I TRANSFER METOD ANALITYCZNYCH W LABORATORIUM FARMACEUTYCZNYM

Szkolenie w terminie 17 maja 2023 w godzinach 09:00 – 14:00

Szkolenie odbywa  się  online w formie WEBINARU

17.05.2023

09:00 - 14:00

Szkolenie online

750 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie transferu metod analitycznych, przekazanie informacji: jak sprawnie przeprowadzić transfer metod, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia udanego transferu metod, jakie kryteria akceptacji należy stosować podczas transferu każdej metody.

Szkolenie skierowane do:

– Pracowników Działów Kontroli Jakości
– Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
Pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania

Prowadzący
Rafał Pomykacz
/Teva Operations Poland sp. z o.o./

Koszt:
750 PLN + 23%VAT

/Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Walidacja metod analitycznych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
  – Wytyczne i przewodniki
  Parametry walidacyjne
  Zakres
  Liniowość
  Granica wykrywalności i oznaczalności
  – 
  Precyzja metody i precyzja pośrednia
  – Dokładność
  Selektywność / specyficzność
  Stability indicating metod
  Odporność metody
  Kryteria akceptacji
  Dokumentacja
  Prowadzenie działań wyjaśniających
  Omówienie procesu walidacji na wybranym przykładzie
 2. Transfer metod analitycznych  Wytyczne i przewodniki
  – Definicja i rodzaje transferu
  Planowanie transferu metod analitycznych
  Odpowiedzialności
  Dokumentacja
  Kryteria akceptacji
  Prowadzenie działań wyjaśniających
  Najczęstsze napotykane problemy i błędy
Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Logowanie

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat