ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

WYTWARZANIE, IMPORT I DYSTRYBUCJA SUBSTANCJI CZYNNYCH

Szkolenie w terminie 12 października 2021 w godzinach 10:00 – 16:00

Prowadzący: Piotr Falkowski

12.10.2021

10:00 - 16:00

Kraków

990 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Usystematyzowanie wiedzy w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych. 

Szkolenie skierowane do:

  • Osób Wykwalifikowanych
  • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości
  • Pracowników Działów Kontroli Jakości
  • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
  • Audytorów
Koszt

990 PLN + 23%VAT
/Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunki w przerwie szkolenia, obiad/

Program:

Część I
Wytwarzanie, import i dystrybucja substancji czynnych w świetle ustawy – Prawo farmaceutyczne

Część II
Wytwarzanie substancji czynnych
• odpowiedzialności działów w wytwórni substancji czynnych
• audyty
• przegląd jakości produktu
• personel
• budynki i pomieszczenia (instalacje wspomagające)
• urządzenia procesowe
• dokumentacja
• pakowanie i oznakowywanie substancji czynnych
• przechowywanie substancji czynnych

Część III
Import i dystrybucja substancji czynnych
• zakres GDP
• system jakości
• personel
• dokumentacja
• procedury
• zapisy
• pomieszczenia i urządzenia
• przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie API
• zwroty substancji czynnej
• reklamacje i wycofania substancji czynnej

 

Miejsce szkolenia

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/Darmowy parking dla uczestników szkolenia/

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat