ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

WYTWARZANIE GAZÓW MEDYCZNYCH

Szkolenie w terminie  9 października 2023 w godzinach 9:00 – 14:00

Prowadzący: Piotr Falkowski

09.10.2023

9:00 - 14:00

online

750 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania, kontroli oraz reklamacji gazów medycznych.

Prowadzący:
Piotr Falkowski
/Inspektora ds. Wytwarzania w GIF/

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Działu Zapewnienia Jakości.
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i kontrolę gazów medycznych 
Koszt

750 PLN + 23%VAT
/Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia/

Program:
 1. Terminologia
 2. Farmaceutyczny system jakości
 3. Wymagania
 4. Wytwarzanie substancji czynnych gazów
 5. Wytwarzanie gazów medycznych
 6. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu medycznego skroplonego
 7. Wymagania stawiane wytwórcom tlenu skroplonego w przenośnych zbiornikach kriogenicznych
 8. Wymagania stawiane wytwórcom gazów medycznych sprężonych i podtlenku azotu
 9. Personel
 10. Pomieszczenia
 11. Urządzenia
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa
 13. Dokumentacja
 • Produkcja – przeładunek i dostawy kriogenicznego i skroplonego gazu
 • Napełnianie i etykietowanie butli i przenośnych zbiorników kriogenicznych
 • Kontrola Jakości (pobieranie próbek, analizatory wilgoci)
 • Systemy skomputeryzowane – rodzaje systemów
 • Kontrola zmian
 • Wydawanie i kontrola etykiet
 • Przegląd jakości produktu
 • Odchylenia (nowy aneks 16)
 • Zwolnienie serii (nowy aneks 16)
 • Audyty wewnętrzne
 • Dystrybucja i transport
 • Reklamacje i wycofania

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS


Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 9.00, zakończenie na 14:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.


Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat