Dla klientów MEDVICE przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę”. Jeżeli posiadacie Państwo większą grupę pracowników wymagających przeszkolenia lub cenicie indywidualne rozwiązania, to właśnie szkolenie wewnętrzne jest najlepszym rozwiązaniem.

Korzyści płynące z organizacji szkolenia
zamkniętego w firmie, to:

  • Program szkolenia dopasowany do specyfiki firmy
  • Dedykowany prelegent
  • Dowolny czas i miejsce realizacji
  • Mniejsze koszty w przeliczeniu na uczestnika
  • Raport ewaluacyjny szkolenia

Przykładowe, dotychczas zrealizowane szkolenia:

1. GMP okresowe
2.
GMP dla kadry kierowniczej i średniego dozoru przedsiebiorstw
3.
Reklamacje, wady jakościowe i  wycofania produktu z obrotu
4.
Powlekanie w teorii i praktyce
5.
Walidacja systemów skomputeryzowanych
6.
Wytwarzanie i kontrola jakości API
7.
Walidacja procesu.Praktyczne podejście do walidacji procesu.Etapy krytyczne i ocena krytyczności parametrów wytwarzania.
8.
Produkcja sterylna
9.
Higiena farmaceutyczna w aspekcie produkcji sterylnej. Monitorowanie środowiska wytwarzania.
10.
DPD w hurtowni gazów medycznych
11.
Dobra Praktyka Wytwarzania- obowiązujące wymagania i nowe trendy  
12.
Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych
13.
Zmiany w prawie farmaceutycznym w ujęciu praktycznym z perspektywy wytwórcy produktów leczniczych
14.
Audyty u wytwórców/ dostawców/ dystrybutorów materiałów wyjściowych, opakowaniowych, pomocniczych
15.
Dobra Praktyka Inżynierska w projektach farmaceutycznych
16.
​Inspekcja FDA
17.
Praktyczne spojrzenie na przebieg procesów: wytwarzanie mieszanek (granulacja sucha, mokra), tabletkowania i powlekania, zgodnych z wymaganiami GMP i pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu /2 dni/
18.
Praktyczne spojrzenie na przebieg procesów: mieszania i granulacji, będącymi etapami wytwarzania mieszanek do tabletkowania, zgodnymi z wymaganiami GMP i pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu /1 dzień/
19.
Praktyczne spojrzenie na przebieg procesu tabletkowania, zgodny z wymaganiami GMP, i pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu /1 dzień/
20.
Praktyczne spojrzenie na przebieg procesu powlekania tabletek, kapsułkowania proszków, zgodnych z wymaganiami GMP, i pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu /1 dzień/

Szkolimy już
od ponad 15 lat

Referencje