Szkolimy profesjonalnie

Szkolenia Otwarte

Dedykowane dla indywidualnych osób i małych grup.

Szkolenia zamknięte

Dla większych grup szkolenie wewnętrzne w firmie klienta.

Audyty

Szeroko zakrojone audyty w wytwórców dostawców i produktów.

Produkcja tabletek powlekanych zgodna z wymaganiami GMP: wytwarzanie mieszanek (mieszanka dc, granulacja sucha i mokra), tabletkowanie, powlekanie.

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych.

Data:
27.09.2021:
godz. 10.00 – 16.00
28.09.2021: godz. 8.00 – 14.00

Nadzór nad środkami kontrolowanymi w wytwarzaniu i dystrybucji

Klasyfikacja środków kontrolowanych, Nadzór organów kompetentnych – GIF, Postępowanie z substancjami kontrolowanymi w wytwarzaniu

Data:
30.09.2021
godz. 10.00 – 15.00

Wytwarzanie niesterylnych produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami GMP 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania produktów leczniczych.

Data:
05.10.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Odchylenia w procesie wytwarzania produktu leczniczego

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie prawidłowo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia OOS i OOT oraz uniknięcie ich ponownego wystąpienia w przyszłości.

Data:
05.10.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Wytwarzanie, import i dystrybucja substancji czynnych 

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych. 

Data:
12.10.2021
godz. 10.00 – 16.00

Walidacja i transfer metod analitycznych w labolatorium farmaceutycznym

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie transferu metod analitycznych, przekazanie informacji: jak sprawnie przeprowadzić transfer metod.

Data:
13.10.2021
godz. 9.00 – 14.00

Szkolenie połączone z warsztatami – badania stabilności produktów leczniczych i interpretacja wyników

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zasadami prowadzenia badań stabilności dla produktów leczniczych wytwarzanych zgodnie z zasadami GMP.

Data:
15.10.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Prowadzenie działań wyjaśniających w obszarze laboratoryjnym w przemyśle farmaceutycznym.

Szkolenie typu master class (praktyk-praktykom), poświęcone prowadzeniu działań wyjaśniających w obszarze laboratoryjnym w przemyśle farmaceutycznym.

Data:
03.11.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Analiza ryzyka element ciągłego doskonalenia w systemie jakości

Omówienie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem. 

Data:
08.11.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Kontrola Jakości w firmie farmaceutycznej

Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących Kontroli Jakości w firmie farmaceutycznej, przekazanie informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontroli i nadzoru nad badaniami. 

Data:
01.12.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Szkolenie

Produkcja tabletek powlekanych

Celem szkolenia jest omówienie od strony praktycznej etapów wytwarzania tabletek powlekanych (długoletnie doświadczenie zawodowe prowadzącego).

Termin I

14.06.2021

godz. 9.00 – 14.00

Termin II

15.06.2021

godz. 9.00 – 14.00

Bądź na bieżąco
Zapisz się do Newslettera