Kontrola Jakości w firmie farmaceutycznej

Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących Kontroli Jakości w firmie farmaceutycznej, przekazanie informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontroli i nadzoru nad badaniami. 

Data:
13.12.2021 
godz. 9.00 – 14.00

Szkolimy już
od ponad 15 lat