ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE  ONLINE

AKADEMIA MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ BADANIA MIKROBIOLOGICZNE KOSMETYKÓW

Szkolenie w terminie 1 marca 2024r. w godzinach 10:00 – 15:00

01.03.2024

10:00 - 15:00

Szkolenie online

850 PLN

Szkolenie skierowane do:

  • Pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego
  • Pracowników Działów Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości
  • Osób Upoważnionych
  • Pracowników produkcji

Ze względu na swój skład i stosowane surowce, zdecydowana większość kosmetyków jest narażona na skażenie mikrobiologiczne. Kremy, balsamy i inne produkty np. zawierające wodę – w mniejszym lub większym stopniu stwarzają idealne warunki życia dla różnych mikroorganizmów. Obciążenie mikrobiologiczne kosmetyków musi zatem być takie, aby nie powodowało potencjalnego ryzyka dla użytkownika w dowolnym momencie podczas całego cyklu życia produktu. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo kosmetyków musi być częścią odpowiedniego systemu zarządzania jakością mikrobiologiczną w firmie wytwarzającej kosmetyki (MQM).

Program szkolenia

  • Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji GMP – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji wg EN-ISO 22716
  • Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle kosmetycznym
  • Mikrobiologiczny nadzór nad środowiskiem wytwarzania
  • Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków według obowiązujących norm ISO – badania ilościowe i jakościowe
  • Bezpieczeństwo kosmetyków, ocena ryzyka mikrobiologicznego kosmetyków w zależności od składu, pH, aktywności wody i sposobu aplikacji
  • Metodyka testu ochrony przeciwdrobnoustrojowej, porównanie wymagań – FP, ISO i Koko test

Koszt
szkolenie online 850 PLN + 23%VAT
(Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat)

Prowadzący:

Krystyna Mysłowska
Całe życie zawodowe związana z firmą farmaceutyczną Polfa/Pliva na stanowisku m.in. Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego KJ, a także Trenera, Audytora i Koordynatora w pionie Zapewnienia Jakości. Od wielu lat współpracuje z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Pracowała również jako Osoba Wykwalifikowana w Banku Komórek Macierzystych. Od ponad 25 lat prowadzi wykłady i konsultacje związane z szeroko pojętą tematyką, dotyczącą Zarządzania Jakością Mikrobiologiczną w wytwórni farmaceutycznej.

Katarzyna Bucala–Śladowska
Od 2002 roku pracuje jako mikrobiolog w Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr Jana Bobra w Krakowie. Obecnie na stanowisku Zastępcy Kierownika Centrum ds. Mikrobiologii Farmaceutycznej, Kierownika Zapewnienia Jakości i Osoby Wykwalifikowanej. Posiada uprawnienia Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wg ISO 17025. Ukończyła w 2020 roku studia podyplomowe na Wydziale Farmaceutycznym UJ „Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego”. Od 15 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej.

Wymagania sprzętowe

– komputer z głośnikami
– łącze internetowe
– aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera (nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania)
– system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Logowanie

w dniu poprzedzającym szkolenie, e-mailem udostępniamy uczestnikom dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.   Zalecamy wówczas wejście do “wirtualnej poczekalni” celem sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na godzinę 10.00, zakończenie na 15:00. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami.  Aby skorzystać z Webinaru na żywo, należy “kliknąć” w otrzymany link o ustalonej godzinie i połączyć się online z innymi uczestnikami oraz Trenerem.

Dodatkowe informacje

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień
i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat