ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

WYTWARZANIE NIESTERYLNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GMP

Szkolenie w terminie 5 października 2021 w godzinach 10:00 – 17:00

Prowadzący: Piotr Falkowski

05.10.2021

10:00 - 17:00

Kraków

990 PLN + 23% VAT

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z wymaganiami i zasadami obowiązującego prawa w zakresie wytwarzania produktów leczniczych.

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników Działu Zapewnienia Jakości.
 • Osób Wykwalifikowanych
 • Osób odpowiedzialnych za wytwarzanie i kontrolę produktów leczniczych
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w firmach farmaceutycznych
Koszt

990 PLN + 23%VAT
/Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunki w przerwie szkolenia, obiad/

Program:

Farmaceutyczny System Jakości

 1. Czym jest Dobra Praktyka Wytwarzania produktów leczniczych?
 2. Przegląd Jakości Produktu Leczniczego
 3. Działania zlecane na zewnątrz (rodzaje umów)
 4. Pracownicy
 5. Szkolenia
 6. Higiena osobista
 7. Pomieszczenia – wymagania ogólne (pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, Kontroli Jakości, pomocnicze)
 8. Urządzenia (aparatura kontrolno – pomiarowa, instalacje wspomagające)
 9. Nadzór nad dokumentacją (Specyfikacje materiałów wyjściowych i opakowaniowych, Specyfikacje produktów pośrednich i produktów luzem, Specyfikacje produktów końcowych, Przepisy wytwarzania i instrukcje wytwarzania, Instrukcje pakowania, Zapisy wytwarzania serii, Zapisy pakowania serii).
 • Procedury
 • Produkcja – wymagania ogólne
 • Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji – zapobieganie
 • Operacje pakowania
 • Materiały odrzucone, odzyskane i zwrócone
 • Kontrola Jakości – wymagania ogólne (dokumentacja, pobieranie prób, badania, program ciągłego badania stabilności)
 • Reklamacje, wycofanie produktu
 • Audyty wewnętrzne.

Miejsce szkolenia

HOTEL SWING****, ul. Dobrego Pasterza 124 w Krakowie
/Darmowy parking dla uczestników szkolenia/

Do 2 tygodni od dnia szkolenia wszystkim uczestnikom udzielamy wyjaśnień i konsultacji mailowych związanych z tematyką szkolenia. Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań na adres szkolenia@medvice.com.pl

Szkolimy już
od ponad 15 lat